Medeor

Medeor

W ramach NFZ

Alergologia

W ramach usług świadczonych przez poradnię alergologiczną oferujemy Państwu diagnostykę i leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób dróg oddechowych. Wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria), testy skórne – Prick test (panel rozszerzony), oznaczamy swoiste IgE (testy z surowicy krwi). Kwalifikujemy i prowadzimy swoistą immunoterapię (odczulanie) na pyłki drzew, traw, chwastów całorocznie i sezonowo oraz na roztocza kurzu domowego.

LEKARZ PROWADZĄCY PORADNIĘ ALERGOLOGICZNĄ:

Dr Danuta Świetlik-Świderska

Specjalista PULMONOLOG, ALERGOLOG

UWAGA!

Pacjenci są proszeni o przyniesienie na pierwszą wizytę dokumentacji dotychczasowego leczenia.

Informacje o aktualnych dniach i godzinach przyjęć uzyskacie Państwo w recepcji CM MEDEOR