Medeor

Medeor

Aktualności

BADANIA PRENATALNE w Centrum Medycznym MEDEOR

BADANIA PRENATALNE w Centrum Medycznym MEDEOR

Miło nam Państwa poinformować, iż w Centrum Medycznym MEDEOR konsultacji udzielać będzie dr n. med. Rafał Iciek – adiunkt w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego Poznaniu.

Dr n. med. Rafał Iciek będzie konsultować pacjentki w zakresie prowadzenia ciąży prawidłowej i patologicznej, ultrasonograficznych badań prenatalnych u płodu oraz ginekologii.

Posiada certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania badań prenatalnych, dopplerowskich i echokardiograficznych w Położnictwie oraz certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży – przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); przepływ w przewodzie żylnym u płodu (DV); przepływ na zastawce trójdzielnej (TR) oraz przepływ tętnicy macicznej (www.fetalmedicine.com), a ponadto certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań dopplerowskich w ciąży.

I badanie prenatalne – 11-13+6 tydzień ciąży

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży (tzw. „USG genetycznego”, I badania prenatalnego) jest ocena ryzyka wystąpienia u płodu zaburzeń genetycznych (czyli aberracji chromosomowych, trisomii), między innymi zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau’a i innych. Badanie może być wykonane, jeżeli długość dziecka wynosi pomiędzy 45 – 84 mm a wiek ciążowy pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną (w przypadku znacznej otyłości – przezpochwową) i obejmuje ocenę:

◦ przezierności karku (NT – Nuchal Translucency)

◦ kości nosowej (NB – Nasal Bone)

◦ przepływu w przewodzie żylnym (DV PIV)

◦ przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation)

Intergralną częścią badania USG pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest wykonanie oznaczenia z krwi ciężarnej białka ciążowego typu A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta HCG (fbeta-HCG), czyli tzw. testu podwójnego. Badanie USG w połączeniu z badaniem krwi (test złożony) cechuje się dokładnością do 95% w określaniu ryzyka aberracji chromosomowych u płodu.

II badanie prenatalne – 18 – 24 tydzień ciąży

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży (II badania prenatalnego) jest kompleksowa ocena budowy anatomicznej płodu, która obejmuje wykluczenie bądź potwierdzenie wad strukturalnych u płodu. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną i obejmuje:

Ocena budowy anatomicznej płodu:

◦czaszka – kształt, ciągłość

◦mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, móżdżek

◦twarz – profil, oczodoły, kości nosa, podniebienie i warga górna

◦kręgosłup – ciągłość, symetria

◦serce – wielkość, położenie, obraz 4 jamowy, miarowość, częstość

◦jama brzuszna – ciągłość przedniej ściany, żołądek, echogeniczność jelit

◦pęcherz moczowy

◦nerki – opis UKM

◦kończyny – ocena kości długich, dłoni i stóp, ruchomość

Ocenę łożyska:

◦ lokalizacja

◦ struktura – stopień dojrzałości wg Granumma

Ocenę sznura pępowinowego:

◦ liczba naczyń

◦ opis nieprawidłowości

◦ ocenę płynu owodniowego

◦ indeks płynu owodniowego

Biometrię płodu

◦ BPD, HC, AC, FL, HL, EFW (szacowana masa płodu)

Ocenę szyjki macicy (głowica przezpochwowa):

◦ długość

◦ kształt ujścia wewnętrznego

Badanie serca płodu – 20-26 tydzień ciąży

Badanie to wykonywane jest pomiędzy 20 – 24 tygodniem ciąży. W okresie tym warunki techniczne badania zwykle pozwalają na pełną ocenę prawidłowości budowy serca. Przesiewowe badanie ultrasonograficzne serca płodu obejmuje ocenę:

◦ położenia serca – w klatce piersiowej

◦ wielkości serca – 1/3 klatki piersiowej

◦ jam serca – obraz 4 jam serca

◦ rytmu serca – miarowość, częstość 120-160/min

◦ dróg wypływu z komór serca – skrzyżowania aorty i tętnicy płucnej

◦ obrazu 3 naczyń i tchawicy w śródpiersiu płodu

◦ obrazowanie łuku aorty

Stwierdzenie nieprawidłowości w którymkolwiek z elementów budowy i funkcji serca stanowi wskazanie do wykonania ECHOKARDIOGRAFII PŁODU.

Badanie 3D/4D – 14-17 oraz 26-34 tydzień ciąży

Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym – sekwencje filmowe twarzy, kończyn dziecka oraz całego płodu z archiwizacją na nośnikach cyfrowych. W trakcie badania prezentacja obrazu na dodatkowych monitorach LCD.

Diagnostyka trójwymiarowa 3D/4D daje większe możliwości w rozpoznawaniu wad rozwojowych twarzoczaszki oraz jest metodą uzupełniającą badania techniką konwencjonalną dwuwymiarową 2D w wykrywaniu innych anomalii strukturalnych płodu. Najdogodniejszym okresem wykonania badań jest 14-17 oraz 26-34 tydzień ciąży. W 10-15% przypadków badanie jest niemożliwe z powodu np. niekorzystnego położenia płodu, braku płynu owodniowego, znacznej otyłości ciężarnej